Event: 2. 3. 2016. – POČETAK OPĆE PLANINARSKE ŠKOLE PD TUHOBIĆ

2. 3. 2016. – POČETAK OPĆE PLANINARSKE ŠKOLE PD TUHOBIĆ
ožu
02

NASTAVNI PLAN PLANINARSKE ŠKOLE P.D. TUHOBIĆ

 1. ožujka do 18. svibnja 2016.

 

 1. 3. 2016. – srijeda

Uvod u školu, Povijest planinarstva i Planinarska organizacija u Hrvatskoj: 2 sata

Predavač: DAMIR KONESTRA

 • početci i razvoj planinarstva, alpinizma, planinarskog skijanja, planinarska organizacija od osnutka do danas, kod nas i u svijetu; HPD, HPS, članstvo, ciljevi, struktura (planinarsko društvo, županijski i gradski savezi); Tuhobić: početci i razvoj, sekcije, djelovanje i uspjesi.

  

 1. 3. 2016.- srijeda

Poznavanje planina, zaštita prirode/ekologija: 2 sata

Predavač: JOSIP MUŠKARDIN

 • postanak, reljef, osnovni zemljopisni pojmovi, dijelovi planine (tjeme, vrh, greben, strana, sedlo, jaruga, visoravan, …), nadmorska i relativna visina, hrvatske planine;
 • osnovna pravila za kretanje, uspon i silaz, tehnika, brzina, ritam, odmor i odmorišta, izračun vremena puta;
 • uloga i zadaci planinara u zaštiti planinske prirode, zaštićeni objekti prirode, Zakon o zaštiti prirode, osvrt na rijetke i endemične vrste

 

 1. 3. 2016. – srijeda

Pripreme za odlazak u planinu, oprema, boravak, higijena i prehrana u planinama: 2 sata   

Predavač: DAMIR KONESTRA

 • psihička i fizička priprema, izbor cilja, vodička služba, planinarska literatura, izbor hrane i opreme za turu, uključivanje u već organizirane akcije, način prehrane u planini, higijena u planinama, osobna i zajednička oprema, tehnička oprema, izbor opreme prema vrsti i težini uspona, održavanje i čuvanje opreme.

 

 1. 3. 2016. – subota

   –   TERENSKA NASTAVA: REBAR – KOSTRENA – 3 sata vježbi

 • kretanje po razčličitom terenu, osnovna pravila za kretanje, uspon i silaz, tehnika, korištenje štapova;
 • kretanje u grupi, planinarska fotografija…

vodiči: Muškardin, Konestra

 

 23. 3. 2016

Planinarski putovi, planinarski objekti, 1 sat

Predavači: MATIJA PERIĆ

 • priređeni i označeni putovi (markacije i markiranja),osigurani putovi i mimoilaženja, vezni putovi (obilaznice);
 • Vrste planinarskih objekata i pravila ponašanja u njima

 

planinarska etika*: 1 sat

Predavač: DAMIR KONESTRA

 • planinarska etika

* o načelima planinarske etike govori se pri obradi svake teme

 

 30. 3. 2016.

Orijentacija: topografske karte, orijentacija karte, kompas, upotreba kompasa – 2 sata

Predavač: JOSIP MUŠKARDIN

 • tipovi karata (izletničke, pregledne, topografske…), mjerilo, izohipse, čitanje karata

 

 

 1. 4. 2016.

TERENSKA NASTAVA – ORIJENTACIJA: VELA PLIŠ – 4 sata vježbi

 • određivanje strane svijeta, približna orijentacija kartom prema terenu, orijentacija pomoću kompasa, određivanje stajne točke, određivanje azimuta, kretanje uz kartu i kompas;

vodiči: Muškardin, Konestra

 

 6. 4. 2016.

Osnove alpinizma i visokogorsko planinarenje i korištenje tehničke opreme: 2 sata

praktičan rad na terenu – 8 sati

Predavač: DANILO HARBIĆ

 • pojam i značaj, osnove alpinističkih tehnika, upoznavanje s opremom (pojas, klinovi i frendovi, užad, sponka, cepin, dereze), izrada čvorova, navezivanje na uže, kretanje u navezu, korištenje principa “tri čvrste točke” pri kretanju po strmom terenu

 

 

 13. 4. 2016.

Opasnosti u planinama: 2 sat

Predavač: DAMIR KONESTRA

 • objektivne i subjektivne opasnosti, otklanjanje i izbjegavanje opasnosti, signalizacija u slučaju opasnosti ili nesreće.

 

 20. 4. 2016.

Osnove spašavanja i gorska služba spašavanja (HGSS): 2 sata

– praktičan rad (izrada nosila) 4 sata – terenska nastava

Predavač: HGSS

 • ustroj i djelovanje HGSS-a, obavještavanje o nesreći, organiziranje spašavanja, transport unesrećenoga;

 

 

 23. i 24. 4. 2016.

TERENSKA NASTAVA:. – Planinarski dom Zamost

 

Bivakarenje – izrada bivka: praktičan rad na terenu 3 sata vježbi

Predavač: JOSIP MUŠKARDIN

 • specifičnosti dužeg boravka u planinama,skloništa, logorovanje i prinudno bivakiranje

 

Vježbe iz orijentacije, čitanja karata, koordinate 3 sata vježbi

 • kretanje uz kartu i kompas, određivanje visine i profila terena (izohipse), određivanje koordinata, određivanje stajne točke,

 

Vježbe iz korištenja planinarske opreme, čvorovi… 3 sata vježbi

 • „gelender“,

 

Samokilo jestivo i ljekovito bilje – 4 sata vježbi

 • predavać: homeopat Zemljič (Čabar)

 

 27. 4. 2016.

Prva pomoć: 2 sata

Predavač: Crveni Križ, Rijeka

 • smisao prve pomoći, nadziranje glavnih životnih funkcija, sprječavanje četiri glavne opasnosti (šok, krvarenje, gušenje, infekcija), ozljede i način pružanja prve pomoći, ozebline, toplinski udar,  ozlijede uslijed grmljavine, uboda ili ugriza životinja

  

 1. 4. 2016.

TERENSKA NASTAVA: Korištenje tehničke opreme     6 sati vježbi

izvođači: alpinistički istruktori

Kamenjak, alpinistički ppoligon – praktične vježbe korištenja opreme

  

 1. 5. 2016.

Meteorologija: 1 sat

Predavač: JOSIP MUŠKARDIN

 • Čimbenici vremena (radijacija, temperatura, vlaga, tlak zraka, oblaci), atmosferske pojave, vremenske prognoze

Osnove speleologije: 1 sat

Predavač: DAMIR KONESTRA

pojam speleologije, povijesni pregled, oblici u kršu (površinski i podzemni)

  

 1. i 22. 5. 2016.

ISPIT I PODIJELA DIPLOMA – Planinarski dom Zamost

 

UKUPNO: 20 sati nastave + 26 sati praktičnog rada na terenu ( 5 dana terena)

 

PREDAVAČI:

Damir Konestra (vodič A standard, iskusni planinar)

Muškardin Josip (markacist, iskusni planinar, letač)

Matija Perić (vodič A standard, markacistički instruktor)

predstavnici HGSS-a

liječnik hitne medicinske pomoći

alpinisti, instruktori za terensku vježbu korištenja tehničke opreme iz SPV Rijeka i HGSS Rijeka

 

 

 

PLANINARSKO DRUŠTVO  T U H O B I Ć

RIJEKA

 

PRIJAVNICA

ZA OPĆU PLANINARSKU ŠKOLU

 

IME I PREZIME:

 

ADRESA:

 

DATUM I MJESTO ROĐENJA:

 

TELEFON:

 

MOBITEL:

 

E-MAIL:

 

PLANINARSKO DRUŠTVO:

 

DATUM PRIJAVE:

POTPIS POLAZNIKA:

 

 

Ispunjava voditelj škole

EVIDENCIJA:
NASTAVA
                   
 

PRAKTIČNA NASTAVA NA TERENU – IZLETI

 

 

ZAVRŠNI ISPIT – 20. i 21. 12. 2014. – ZAMOST
PITANJA
PISMENI TEST:  

mp

Voditelj:

TEORIJSKO PITANJE:
PRAKTIČNI RAD:
AKTIVNOST TIJEKOM ŠKOLE