098 338 005 pdtuhobic@gmail.com

PLANINARSKA ŠKOLA – POČETAK LISTOPADA

PD TUHOBIĆ započinje s upisima u OPĆU PLANINARSKU ŠKOLU koja će s radom započeti početkom listopada (ili kada se prijavi 20 polaznika).

PRIJAVITI se mogu članovi PD Tuhobić kao i članovi drugih planinarskih društava s uplaćenom članarinom za tekuću godinu (2014). Ispunjenu prijavu (obrazac se nalazi na kraju poziva) pošaljite mailom na: 1komus@gmail.com ili donesite u prostorije društva: Delta 5, srijedom od 19,30 do 21,00 sati.

ŠKOLARINA: Prije početka škole polaznik je dužan uplatiti prvu ratu školarine u iznosu od 100,00 kuna. Ukupna školarina iznosi 200,00 kuna.

PREDAVANJA će se održavati jednom tjedno, srijedom od 18-20 sati. Škola će se odvijati kroz 20 sati predavanja i 4 izleta – praktični rad na terenu (3 jednodnevna i 1 dvodnevni izlet). Destinacije i datume izleta dogovorit će se tijekom predavanja.

PREDAVAČI u školi su licencirani planinarski vodiči, članovi HGSS-a, stručnjaci za pojedine specijalnosti (mateorologija, prva pomoć)…

ZAVRŠNI ISPIT I DODIJELA UVJERENJA (DIPLOMA) o završenoj Općoj planinarskoj školi održat će se sredinom prosinca u Planinarskom domu “Zamost”. Završni ispit sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Prije završnog ispita, ukoliko bude zainteresiranih, održat će se 2 sata pripreme (vježbe) za ispit.

DODATNE INFORMACIJE: 098 338 005 (Damir Konestra)

 

                                            PROGRAM ŠKOLE

1 dio.
Uvod u školu, Povijest planinarstva i Planinarska organizacija u Hrvatskoj: 2 sata
početci i razvoj planinarstva, alpinizma, planinarskog skijanja, planinarska organizacija od osnutka do danas, kod nas i u svijetu;
ciljevi, struktura (planinarsko društvo, županijski i gradski savezi), HPS, članstvo (prava i dužnosti);
početci i razvoj, sekcije, djelovanje i uspjesi.

Pripreme za odlazak u planinu, osnovna planinarska oprema i prehrana u planinama: 2 sata
psihička i fizička priprema, izbor cilja, planinarska literatura, izbor hrane i opreme za turu, uključivanje u već organizirane akcije, higijena u planinama, planinarska fotografija
osobna i zajednička oprema, tehnička oprema, izbor opreme prema vrsti i težini uspona, održavanje i čuvanje opreme.

Poznavanje planina i zaštita prirode/ekologija: 2 sata
postanak, reljef, osnovni zemljopisni pojmovi, svjetska gorja (po kontinentima), hrvatske planine
uloga i zadaci planinara u zaštiti planinske prirode, zaštićeni objekti prirode, Zakon o zaštiti prirode, osvrt na rijetke i endemične vrste

2 dio.
Kretanje u planinama, planinarski putovi, planinarski objekti, planinarska etika*: 2 sata
– praktični rad na svim izletima
osnovna pravila za kretanje, uspon i silaz, tehnika, brzina, ritam, odmor i odmorišta, teren kojim se kreće…
priređeni i označeni putovi (markacije i markiranja), osigurani putovi i mimoilaženja, vezni putovi (obilaznice)
Vrste planinarskih objekata i pravila ponašanja u njima
• * o načelima planinarske etike govori se pri obradi svake teme

Opasnosti u planinama: 1 sat
objektivne i subjektivne opasnosti, otklanjanje i izbjegavanje opasnosti, signalizacija u slučaju opasnosti ili nesreće.

Meteorologija: 1 sat
– praktičan rad na terenu 2 sata
Čimbenici vremena (radijacija, temperatura, vlaga, tlak zraka, oblaci), atmosferske pojave, vremenske prognoze
Osnove fotografiranja, vrsta opreme, osvrt na otežane uvjete – hladnoća, vlaga, tama.

3 dio.
Orijentacija: 2 sata
– praktičan rad na terenu 12 sati
strane svijeta, približna orijentacija prema terenu, kretanje uz kartu i kompas, topografski znakovi, određivanje visine i profila terena, određivanje azimuta, određivanje koordinata, određivanje stajne točke.

4 dio.
Osnove speleologije: 1 sat
pojam speleologije, povijesni pregled, oblici u kršu (površinski i podzemni)

Osnove alpinizma i visokogorsko planinarenje: 1 sat
pojam i značaj, osnove alpinističkih tehnika,

Korištenje tehničke opreme: 2 sata
– praktičan rad na terenu – 8 sati
upoznavanje s opremom (pojas, klinovi i frendovi, užad, sponka, cepin, dereze), izrada čvorova, navezivanje na uže, kretanje u navezu, korištenje principa “tri čvrste točke” pri kretanju po strmom terenu

Bivakarenje – izrada bivka: praktičan rad na terenu 4 sata
specifičnosti dužeg boravka u planinama, skloništa, logorovanje i prinudno bivakiranje

5 dio.
Prva pomoć: 2 sata
smisao prve pomoći, nadziranje glavnih životnih funkcija, sprječavanje četiri glavne opasnosti (šok, krvarenje, gušenje, infekcija), ozljede i način pružanja prve pomoći, ozebline, toplinski udar, ozlijede uslijed grmljavine, uboda ili ugriza životinja

Osnove spašavanja i gorska služba spašavanja (HGSS): 2 sata
– praktičan rad (izrada nosila i pružanje prve pomoći) 4 sata
obavještavanje o nesreći, organiziranje spašavanja, transport unesrećenoga, ustroj i djelovanje HGSS-a

UKUPNO: 20 sati nastave + 40 sata praktičnog rada na terenu ( 5 dana terena)

 

Voditelj: Damir Konestra

 

pd tuhobic logo

PLANINARSKO DRUŠTVO  T U H O B I Ć – RIJEKA

PRIJAVNICA ZA OPĆU PLANINARSKU ŠKOLU

 

 

IME I PREZIME:_________________________________

 

ADRESA:______________________________________

 

DATUM ROĐENJA:______________________________

 

TELEFON:_____________   MOBITEL:______________

 

E-MAIL:____________________________________

 

PLANINARSKO DRUŠTVO:______________________

 

DATUM PRIJAVE:____________________________

 

POTPIS POLAZNIKA:__________________________

 

 

 

 

 

 

Podijelite sadržaj

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.