098 338 005 pdtuhobic@gmail.com

Opća planinarska škola – početak 21.9.2022.

Raspisujemo prijave za novu generaciju planinara planinarske škole Tuhobić, termin početka škole će biti definiran u trenutku popunjenja mjesta, a prijaviti se možete na pdtuhobic@gmail.com, putem FB: pdtuhobic, na broj telefona 098 678 952 ili putem kontakt forme na dnu ove stranice

Škola se provodi uz propisane mjere covid-19 zaštite, prema programu Hrvatskog planinarskog saveza i uz neke dodatne teme. Predavači istaknuti planinari, planinarski vodiči, alpinistički pripravnici, markacisti, te članovi HGSS-a i licencirani liječnik za specifične teme – predavanja.

Tijekom škole bit će organizirana i praktična nastava tijekom jednodnevnih i dvodnevnih planinarskih izleta.

PLAN PREDAVANJA

1PlaninarstvoDamir Konestra
1Pripreme za odlazak u planinuDamir Konestra
2OpremaDamir Konestra
2Kretanje u planinamaSanja Brnjac
1Povijest planinarstvaDamir Konestra
1Planinarska etikaDamir Konestra
2OrijentacijaJosip Muškardin
1Zaštita prirodeJosip Muškardin
1MeteorologijaJosip Muškardin
2Boravak u planinamaDamir Konestra
1Poznavanje planinaJosip Muškardin
2Korištenje tehničke opremeDamir Konestra
1Opasnosti u planinamaJosip Muškardin
2Spašavanje u planini i HGSSpripadnik HGSS
2Prva pomoćliječnik Crvenog križa
Ponavljanje gradiva | Pričuvno vrijemeBoravak u planinama
1Osnove speleologijeDamir Konestra
1Osnove alpinizmaUnita Precetti
Analiza naučenogDamir Konestra

PLAN PRAKTIČNIH VJEŽBI

SatiIzlet / vježbaVodič / Voditelj
3Pripreme za odlazak u planinuD. Konestra, U. Precetti
8OpremaD. Konestra, J. Muškardin
2Poznavanje planinaJ. Muškardin
14Boravak u planinamaD. Konestra, J. Muškardin
2MeteorologijaJ. Muškardin
5OrijentacijaD. Konestra, J. Muškardin
18Kretanje u planinamaJ. Muškardin, D. Konestra
6Korištenje tehničke opremeU. Precetti
2Spašavanje u planini i HGSSpripadnik HGSS
2Prva pomoćmedicinski tehničar
Ukupno sati:60


TROŠKOVI ŠKOLE:

Školarina 250,00 kuna/33,18€

Troškovi izleta

Troškovi boravka u domu

Podijelite sadržaj