U sklopu programa Male planinarske škole planirano je realizirati 10 izleta, od siječnja do rujna 2018. godine. Izleti će se provoditi dvaput mjesečno, osim u siječnju i rujnu za koje smo planirali  po jedan izlet a u srpnju i kolovozu predviđena je ljetna pauza. Plan i program  podložni su promjenama ovisno o vremenskoj prognozi i broju prijavljenih. Točan datum izleta sa svim informacijama biti će stavljen na web stranicu tjedan dana prije izleta nakon čega slijede prijave na  malaplaninarskaskola@gmail.com. U nastavku slijedi plan izleta:

  1. Siječanj: “Petehovac”: dan na snijegu
  2. Veljača: “Veli vrh” i “Viškovska šetnica”
  3. Ožujak: “Mali kamenjak” i “Rebar”
  4. Travanj: “Vela peša” i “Vela Učka-Mala Učka”
  5. Svibanj/Lipanj: “Crni lug” i “Platak”
  6. Rujan: edukativna “Malikova staza-Učka”