Planinarsko društvo Tuhobić 7. ožujka započinje s 4. Općom planinarskom školom u trajanju od 10 tjedana.

Tijekom škole obradit će se sve teme predviđene Pravilnikom o općoj planinarskoj školi HPS-a, kroz 20 sati teorijske nastave i 6 dana terenske / praktične nastave (izleti).

Predavači su iskusni planinarski vodiči, planinari specijalisti i instruktori pojedinih specijalnosti, licencirani predavači. Tijekom nastave koriste se moderna nastavna pomagala i sva potrebna tehnička oprema.

Škola počinje 7.ožujka u 18,00 sati u prostorijama PD Tuhobić, Delta 5 (bivša zgrada Istravina na Delti) a završava razgovorom o usvojenim znanjima (ispitom) 19. i 20. svibnja u Planinarskom domu „Zamost“.

Prijave za školu otvorene su do 7. ožujka a prijaviti se mogu članovi planinarskih društava/udruga i oni koji to tek žele postati.

Cijena Opće planinarske škole PD Tuhobić je 200,00 kn u što je uključeno sve osim troškova izleta, noćenja u domu i prehrane.

Prijave slati na: pdtuhobic@gmail.com

U PRIJAVI NAVESTI:

IME I PREZIME:_________________

ADRESU:______________________

GODINU ROĐENJA:______________

MOBITEL/TELEFON:_____________

PLANINARSKO DRUŠTVO:_________

DATUM PRIJAVE:________________

NASTAVNI PLAN PLANINARSKE ŠKOLE P.D. TUHOBIĆ 

7. ožujka do 20. svibnja 2018.

 

 

1 dio.

 1. 3. 2018. – srijeda

Uvod u školu, Povijest planinarstva i Planinarska organizacija u Hrvatskoj: 2 sata

Predavač: DAMIR KONESTRA

 • početci i razvoj planinarstva, alpinizma, planinarskog skijanja, planinarska organizacija od osnutka do danas, kod nas i u svijetu; HPD, HPS, članstvo, ciljevi, struktura (planinarsko društvo, županijski i gradski savezi); Tuhobić: početci i razvoj, sekcije, djelovanje i uspjesi.

 

 1. 3. 2018.- srijeda

Poznavanje planina, kretanje po različitim terenima, zaštita prirode: 2 sata

Predavač: JOSIP MUŠKARDIN

 • postanak, reljef, osnovni zemljopisni pojmovi, dijelovi planine (tjeme, vrh, greben, strana, sedlo, jaruga, visoravan, …), nadmorska i relativna visina, hrvatske planine;
 • osnovna pravila za kretanje, uspon i silaz, tehnika, brzina, ritam, odmor i odmorišta, izračun vremena puta;
 • uloga i zadaci planinara u zaštiti planinske prirode, zaštićeni objekti prirode, Zakon o zaštiti prirode, osvrt na rijetke i endemične vrste

 

 1. 3. 2018. – srijeda

Pripreme za odlazak u planinu, oprema, boravak, higijena i prehrana u planinama: 2 sata   

Predavač: DAMIR KONESTRA

 • psihička i fizička priprema, izbor cilja, vodička služba, planinarska literatura, izbor hrane i opreme za turu, uključivanje u već organizirane akcije, način prehrane u planini, higijena u planinama, osobna i zajednička oprema, tehnička oprema, izbor opreme prema vrsti i težini uspona, održavanje i čuvanje opreme.

 

planinarska etika*: 1 sat

Predavač: DAMIR KONESTRA

 • planinarska etika

* o načelima planinarske etike govori se pri obradi svake teme

 

 1. ili 25. 3. 2018. – subota ili nedjelja

TERENSKA NASTAVA: REBAR – KOSTRENA – 3 sata vježbi

vodiči: Radmila Bajić, Unita Precetti, Damir Konestra

 • provjera opreme, kretanje po različitom terenu, osnovna pravila za kretanje, uspon i silaz- tehnika, disanje, korištenje štapova…
 • planinarska etika, planinarska fotografija…

 

 1. 3. 2018.

Planinarski putovi, planinarski objekti, 1 sat

Predavač: SANJA BRNJAC

 • priređeni i označeni putovi (markacije i markiranja),osigurani putovi i mimoilaženja, vezni putovi (obilaznice);
 • Vrste planinarskih objekata i pravila ponašanja u njima

2. dio

4. 4. 2018.

Orijentacija: topografske karte, orijentacija karte, kompas, upotreba kompasa – 2 sata

Predavač: JOSIP MUŠKARDIN

 • tipovi karata (izletničke, pregledne, topografske…), mjerilo, izohipse, čitanje karata

 

 1. 4. 2016.

Opasnosti u planinama: 2 sat

Predavač: DAMIR KONESTRA

 • objektivne i subjektivne opasnosti, otklanjanje i izbjegavanje opasnosti, signalizacija u slučaju opasnosti ili nesreće.

 

 1. ili 15. 4. 2018.

TERENSKA NASTAVA – ORIJENTACIJA: PLATAK – 4 sata vježbi

vodiči: Blažić, Konestra, Bajić, Precetti

 • određivanje strane svijeta, približna orijentacija kartom prema terenu, orijentacija pomoću kompasa, određivanje stajne točke, određivanje azimuta, kretanje uz kartu i kompas;

 

 18. 4. 2018.

Meteorologija: 1 sat

Predavač: JOSIP MUŠKARDIN

 • Čimbenici vremena (radijacija, temperatura, vlaga, tlak zraka, oblaci), atmosferske pojave, vremenske prognoze

 

Osnove speleologije: 1 sat (+ dokumentarni film o speleološkim istraživanjima Velebita)

Predavač: DAMIR KONESTRA

pojam speleologije, povijesni pregled, oblici u kršu (površinski i podzemni)

 

 1. i 22. 4. 2018.

TERENSKA NASTAVA:. – Planinarski dom Zamost

Predavači: JOSIP MUŠKARDIN, DAMIR KONESTRA

 

Izrada bivka: praktičan rad na terenu 4 sata

 • specifičnosti dužeg boravka u planinama, skloništa, logorovanje i prinudno bivakiranje

 

Vježbe iz orijentacije, čitanja karata, koordinate 3 sata vježbi

 • kretanje uz kartu i kompas, određivanje visine i profila terena (izohipse), određivanje koordinata, određivanje stajne točke,

 

Samoniklo jestivo i ljekovito bilje – 4 sata vježbi

 • predavač: homeopat Milan Zemljič (Čabar)

 

 3. dio 

25. 4. 2018.

Osnove spašavanja i gorska služba spašavanja (HGSS): 2 sata

– praktičan rad (izrada nosila) 4 sata – terenska nastava

Predavač: HGSS

 • ustroj i djelovanje HGSS-a, obavještavanje o nesreći, organiziranje spašavanja, transport unesrećenoga;

 

 

 2. 5. 2018.

Osnove alpinizma i korištenje tehničke opreme: 2 sata

praktičan rad na terenu – 8 sati

Predavač: DANIJEL FRLETA

 • pojam i značaj, osnove alpinističkih tehnika, upoznavanje s opremom (pojas, klinovi i frendovi, užad, sponka), izrada čvorova, navezivanje na uže, kretanje u navezu, korištenje principa “tri čvrste točke” pri kretanju po strmom terenu

 

 1. ili 6. 5. 2018.

TERENSKA NASTAVA: Dan planinara Rijeke 6 sati

Vodič: Damir Konestra

 • planinarski susreti, pohodi, kretanje u velikim grupama…

 

 1. 5. 2018.

Prva pomoć: 2 sata

Predavač: Crveni Križ, Rijeka

 • smisao prve pomoći, nadziranje glavnih životnih funkcija, sprječavanje četiri glavne opasnosti (šok, krvarenje, gušenje, infekcija), ozljede i način pružanja prve pomoći, ozebline, toplinski udar, ozlijede uslijed grmljavine, uboda ili ugriza životinja

 

 1. 5. 2018.

TERENSKA NASTAVA: Korištenje tehničke opreme     6 sati vježbi

izvođači: alpinistički istruktori

Veli vrh, alpinistički poligon – praktične vježbe korištenja opreme

 

 1. i 20. 5. 2018.

ISPIT I PODIJELA DIPLOMA – Planinarski dom Zamost

 

UKUPNO: 20 sati nastave + 60 sati praktičnog rada na terenu (6 dana terena)

 

PREDAVAČI: Damir Konestra, voditelj škole (vodič A standard, iskusni planinar), Muškardin Josip (markacist, iskusni planinar, letač), Sanja Brnjac (markacist, iskusna planinarka), Radmila Bajić, Vanja Blažić, Unita Precetti (vodičkinje A standard), Daniel Frleta (alpinist-instruktor, HGSS), predstavnici HGSS-a, liječnik hitne medicinske pomoći.