Sudionici izleta na Marmoladu, kako oni za 14/15. 7. tako i oni za 21/22. 7. pozivaju se na sastanak i dogovor pred izlet u srijedu 4. srpnja u 20,30 sati u prostorijama PD Thuhobić, Delta 5.

Na stastanku ćemo dogovoriti sve pojedinosti oko izleta te dostaviti sve relevantne informacije.

 

POPIS PUTNIKA ZA 14. 7.

1           Diana Matešić

2           Zoran Uzelac

3           Bruno Calderara

4           Hazera Ganić

5           Ivica Maljevac

6            Rozalija Barbis

7            Goran Kliček Horvat

8            Dorica Kaličanec

9            Marijan Marić

10          Zvjezdana Gerc

11           Tihomir Crnković

12           Ivan Mohač

13           Ines Srdoč Konestra

14           Slavko Pintar

15           Jadranka Ganić

16           Sanja Kučić

17           Radmila Bajić

18           Radomir Bajić

19           Luka Bajić

20           Paola Bajić

21           Ranko Blažić

22           Vanja Blažić

23           Dejvi Molek

24           Nikola Kereković

25           Ana Grizilo

26           Radmila Jovanović

27           Sanja Brnjac

28           Boris Munda

29           Andrea Brnjac

30           Janko Dunđerović

31           Ivo Marečić

32           Meri Marečić

33           Ljijana Bertone

34           Marijan Bonifačić

35           Marica Vivoda

36           Lidija Škrobonja

37           Edoardo Petris

38           Nilda Petris

39           Dario Horvat

40           Ivana Lončar

41           Damir Konestra

42           Ivana Matika

43           Giuliana Razum

44           Silvia Sever

45           Marko Diracca

46           Jana Vucković

47           Barbara Žic

48           Milena Miškulin

49           Davor Topljak

50           Goran Krišto

 

POPIS PUTNIKA ZA 21. 7. 

1             Unita Precetti

2            Irena Vretovski

3            Darko Cek

4            Donka Cek

5            Lorena Sisso

6            Vanja Dubravčić

7            Damir Glavaš

8            Marino Dubravčić

9            Hilda Bahnik

10          Tatjana Pendić

11           Neda Kruljac

12           Darko Kruljac

13           Željko Kera

14           Vlasta Šmit

15           Vladimirka Talenta

16           Mirjana Dražul Kraljić

17           Tanja Malovoz

18           Neda Turina

19           Melita Vincetić

20           Mirjana Vujnović

21           Miroslav Barković

22           Mladen Zović

23           Miljenka Halužan

24           Tonček  Kezele

25           Andrea Kondić

26           Zvonimir Kunosić

27           Nada Sirnik

28           Milivoj Tijan

29           Ingrid Nikolesić

30           Maja Ćiković

31           Marija Horaček

32           Rade Marković

33           Ivan Šporčić

34           Miodrag Stevanović

35           Jasna Linčić Kostrenčić

36           Danilo Harbić

37           Gordana Kramarić

38           Jadranka Horvat

39           Dominik Peša

40           Dubravka Švast

41           Roberta Reich

42           Primož Butina

43           Paola Babić

44           Emina Smajlović

45           Velimir Krajina

46           Mia Žagar

47           Stefan Weidlich

48           Jelena Hac

49           Damir Konestra

50           Vanja Blažić