Redovna godišnja skupština Planinarskoga društva Tuhobić održat će se u srijedu 26. 2. 2020. u prostorijama društva s početkom u 18,30 sati.

Skupštini mogu prisustvovati svi članovi društva.

 

Temeljem članka 17. Statuta Planinarskog društva Tuhobić, sazivam

Redovnu godišnju skupštinu  društva

dana 26. veljače 2020. godine s početkom u 18:30 sati

u prostorijama društva, Delta 5, Rijeka

Za skupštinu  predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje dnevnog reda i izbor radnih tijela Skupštine (radno predsjedništvo, zapisničar, ovjerovitelj zapisnika)
  2. Godišnji izvještaj o radu Društva
  3. Rad Odsjeka
  4. Financijski izvještaj za 2019
  5. Diskusija po izvještajima
  6. Potvrđivanje programa rada i godišnjeg financijskog plana Društva za 2020.
  7. Izvještaj o početku realizacije projekta sufinanciranog sredstvima programa Europske unije ERASMUS +: Day in Mountain – Dan u planini
  8. Razno

 

Predsjednik:

Damir Konestra, v.r.