098 338 005 pdtuhobic@gmail.com

GODIŠNJA SKUPŠTINA SPK TUHOBIĆ 26. 2. 2020.

P O Z I V

za Redovnu godišnju skupštinu  KLUBA

dana 26. veljače 2020. godine s početkom u 20:30 sati

u prostorijama PD Tuhobić, Delta 5, Rijeka

Prijedlog dnevnog reda

D N E V N I    R E D

 

  1. Usvajanje dnevnog reda i izbor radnih tijela Skupštine (radno predsjedništvo, zapisničar, ovjerovitelj zapisnika)
  2. Godišnji izvještaj o radu Društva
  3. Izvještaj o gradnji bolder dvorane
  4. Financijski izvještaj za 2019
  5. Diskusija po izvještajima
  6. Potvrđivanje programa rada i godišnjeg financijskog plana Društva za 2020.
  7. Razno

 

Predsjednik:

Damir Konestra, v.r.

Podijelite sadržaj

Comments are closed.