Izvršni odbor PD Tuhobić održao je elektroničku sjednicu 6. i 7. siječnja na kojoj su donijete odluke:

Odluka o članarini i načinu uplate u korona uvjetima

U skladu s trenutno važećim preporukama o provođenju protuepidemijskih mjera IO PD Tuhobić je na sjednici održanoj elektronskim putem 6. i 7.01.2021. donio odluku o visini i načinu uplate sredstava za obnavljanje članarine za tekuću godinu, provedbu upisa novih članova, preuzimanje markica i članskih iskaznica.

Zaključeno je kako slijedi:
1. Visina članarina za 2021. g. ostaje nepromijenjena i iznosi:

OSNOVNA:
a) ODRASLI … 75.00 kn
b) UMIROVLJENICI … 45.00 kn

c) MALOLJETNI … 45.00 kn

OBITELJSKA:
a) ODRASLI … 55.00 kn (roditelji)
b) MALOLJETNI … 25.00 kn (djeca)
Trošak izrade članske iskaznice iznosi 10.00 kn


2.
Uplate članarina mogu se izvršiti na sljedeće načine:

a) uplatom na žiro račun PD TUHOBIĆ;

IBAN – HR45 2340 0091 1104 63373 uz opis plaćanja “Članarina za 2021.”

Sva članska prava članu teku od trenutka uplate, a markicu će u iskaznicu zalijepiti i poništiti srijedom u vrijeme dežurstva blagajnice.

b) gotovinskim plaćanjem u prostorijama PD Tuhobić (Delta 5, Rijeka) svake srijede od 18,30 do 19,30 h kod blagajnice društva.

3. Uplate, preuzimanje markica (uz predočenu kopiju uplate), članskih iskaznica i ostale administrativne radnje obavljat će se uz poštivanje zaštitnih mjera od bolesti COVID-19:

– obavezno nošenje osobne zaštitne maske za vrijeme boravka u prostoriji PD.
– dezinfekciju ruku vlastitim ili na ulazu u prostoriju postavljenim dezinficijensom.
– u prostoriji PD sa blagajnicom istovremeno smiju biti još samo 2 (dvije) osobe.
– osobe koje čekaju na ulaz u prostoriju trebaju održavati dovoljan razmak u redu.
– preporučujemo ponijeti vlastitu kemijsku olovku.

Za sva dodatna pitanja i informacije kontaktirati PD Tuhobić putem adresa i brojeva u zaglavlju ili kod blagajnice i tajnice PD Tuhobić – BLAGAJNICA mob: 091 532 6946 i TAJNICA mob: 091 789 7255.

 

Plan izleta za 2021 u uvjetima pandemijskih mjera

DATUM

ODREDIŠTE

VODIČ

PRIJE.

S I J E Č A NJ

17. siječanj TUHOBIĆ – zimski uspon (G. Jelenje) (ST) Vanja Blažić auti
30. siječnja SVIB – MATUSAJNA – TREBESIN (L) D. Konestra vlak

V E LJ A Č A

7. veljače LJUBAVNA CESTICA – BADANJ (L) Unita Precetti auti
21. veljače VELI VRH – KATARINA 2 (utvrda) (S) D. Konestra auti

O Ž U J A K

14. ožujka STAZA STUPI – Grižane (S) Unita Precetti auti
28. ožujka KOLOVRATSKE STIJENE (ST) Vanja Blažić auti

T R A V A NJ

3.-5. travanj VALUN-LUBENICE-UNIJE-SUSAK-LOŠINJ (L) Unita Precetti brodom
18. travnja RAKOV ŠKOCJAN (ovisno o koroni) (L) Unita Preceti auti
18. travnja VOJAK (iz Lignja) (ST) Vanja Blažić auti

S V I B A NJ

2. svibnja VOJAK (iz Lignja) (ST) Vanja Blažić auti
Ili MEDVEĐAK – KOBILJAK Vanja Blažić
9. svibnja SEDAM SLAPOVA (Buzet) (L) J. Ganić auti
16. svibnja JASENOVICA – CRNI VRH – PLATAK (ST) Vanja Blažić auti
23. svibnja SAMARSKE STIJENE – A i B (ST-T) Vanja + Moha auti
30. svibnja DRAGOMALJ (S) Dejvi Molek auti

L I P A NJ

3-6. lipnja ĆIĆARIJA 1000 – ekspedicijski / šatori / domovi

Obilazak svih vrhova Ćićarije iznad 1000m (T)

Konestra, Muškard, Medica
5-6. lipnja PAKLENICA – ANIĆA KUK (ST) Vanja Blažić auti
12/13 lipnja NOĆNI POHOD NA UČKU/VOJAK (Poklon) (S) D. Konestra auti
20-22 lipnja VELEBIT–ROŽANSKI KUKOVI(pl.d.Jablanac) (T) Vanja Blažić auti
27. lipnja MEDVIĐAK–KOBILJAK (ako nije bio 2. 5.) (LS) Vanja Blažić auti

S R P A NJ

4. srpnja LAZAC-RISNJAK-SNJEŽNIK-LAZAC (ST) D. Konestra auti
11. srpnja JUŽNO PAKLENO (ST) Vanja Blažić? auti

K O L O V O Z

5-8kolovoza VELEBIT – BAŠKE OŠTARIJE-PAKLENICA (T) Damir-Medica auti
29.kolovoz SJEVERNI VELEBIT (T) Vanja Blažić auti

Plan markacističkih aktivnosti u 2021s osvrtom na vođenje obilaznica

Odsjek za pl. putove i obilaznice donosi popis planinarskih staza koje zadužuje našeg PD uz osvrt na postojeće stanje, te na njima planirane aktivnosti tijekom 2021. godine kako slijedi:

1. planinarski put Zamost – Sveta Gora

(HPS registar oznaka 804; https://info.hps.hr/putovi/putovi?p[view]=1471)

– najzahtjevniji “zadatak” u godini.
– čim se za to ostvare povoljniji vremenski uvjeti, tj. kada prođe zima, biti će potrebno obaviti pregled staze u čitavoj duljini te uz redovno čišćenje i popravak/dodavanje markacija osmisliti rješenje za dugogodišnji problem koji nije u potpunosti riješen, a to je činjenica da staza prolazi jednim dijelom kroz vrlo zahtijevan teren koji je još od ranije “načet” ledolomom. Za isti bismo mogli reći da je i stalno klizište te je sporni dio staze prilično oštećen.
Stoga se postavlja pitanje trajnijeg kvalitetnog rješenja izvedbe tog dijela staze.
Valja razmisliti o izmještanju dijela staze nekim stabilnijim i manje problematičnim smjerom.
U protivnom valja organizirati ozbiljnu radnu akciju kako bi se ponovno popravilo postojeće stanje, a na najteže prohodnom strmom dijelu osigurala staza eventualnim postavljanjem priručnog gelendera/sajle i utvrđivanjem staze izradom “stepeništa” u tlu.
– zbog gore opisanog lošeg stanja staze već su zaprimane primjedbe planinara koji su je pohodili (između ostaloga i zbog smještaja FOTO točke naše obilaznice “50 godina” u tom dijelu).

2. planinarski put Kamenjak – Platak
(HPS registar oznaka 1102; https://info.hps.hr/putovi/putovi?p[view]=1556)

 1. potrebno je obaviti izviđanje stanja na terenu čitave staze. Obnoviti i dodati markacije po potrebi.
 2. poznato je već od sredine prošle godine da je staza ostala bez putokaznog stupa na svom samom početku, na Kamenjaku. Isti je bezobzirno srušen prilikom širenja makadamskog puta. Stoga će nam biti potrebno postaviti novi putokazni stup i ploču što je moguće prije. Po mogućnosti osigurati da budu od kvalitetnih trajnih materijala.

  3. planinarski put makadam na brdu Rebar – vrh Točila (359 m)

(“neslužbeni” put iz naše pl. obilaznice “50 godina” – nije u registru putova HPS-a)

 1. kao što je poznato, nakon višekratnih vandalizama na svojevremeno uređenom dijelu brda Rebar i kamenoj piramidi (KT8 – FOTO točka pl. obilaznice “50 godina”), a osobito poslijednjeg u travnju 2020, odlučeno je istu izmjestiti na obližnji vrh Točila.
 2. u radnoj akciji 16.05. očišćena je prethodno trasirana staza (rezanje grana, uklanjanje stijena) te postavljene nove markacije u čitavih 150 m duljine staze od makadamskog puta do samog vrha Točila te je isti označen nazivom vrha, visinom i oznakom FOTO točke.
 3. moguće je daljnje uređenje samog prostora na platou vrha koji je ujedno i lijep vidikovac u smjerovima S-SI-I. Prijedlog je složiti od kamenja iz okoliša nekoliko klupica za odmor.
  Također, namjera je postavljanje adekvatnog tuljca, upisne knjige i žiga vrha kako bi se vrh popularizirao među planinarima.
 4. pitanje / dilemu bismo li trebali staviti ovaj put u postupak registracije pri HPS registru staza riješiti tijekom godine?

4. turistička poučna staza “Gerovčica”

 1. Dio staze što ga je trebao urediti PD Tuhobić je uređen. Tu je preostalo postaviti još 5-6 poučnih tabli, ali to je stvar udruge “Klap” koja je za to zadužena i dobila je sredstva.
 2. Drugi dio staze od mjesta Fažonci do samoga izvora u ingerenciji je SPK Tuhobić. Tu je trasiran cijeli put od Fažonci do mlinova na cesti, uređena je trećina puta ali se tijekom druge polovice 2020 nije mogao dovršiti posao jer se na tom dijelu trenutno sječe šuma.
 3. Dio od mlinova do samoga izvora je uređen i markiran – dio puta je proširen i uređen sa stepenicama, a na dijelu puta prije izvora izvedena je i drvena ograda – rukohvat. Na najtežem dijelu puta koji ide po glatkoj stijeni i nabacanom kamenju postavljena je sajla za sigurniji prolaz. Postavljena su i tri metalna stupa na koje dolaze poučne table, a to je isto obaveza udruge KLAP.


5. planinarski put špilja Vrelo – Preradovićev vrh – Vrata

(dionica RPO; HPS oznaka 1516 – nije u registru staza ?!)

 1. zadnja radna akcija čišćenja i obnova markacija provedena je u 12.10.2019. i to na dionici od vrha Preradović do Vrata.
 2. planirani nastavak na dionici od špilje Vrelo do vrha Preradović je otkazan zbog epidemije COVID-19 te se prebacuje u ovu godinu kada bi nakon zimskog perioda valjalo obaviti i pregled čitave staze špilja Vrelo-Vrata.
 3. zaslugom prikupljenih donacija planinara između ostalih vrhova i vrh Preradović je po prvi puta dobio svoj žig, a postavio ga je 01.12.2019. Tomislav Majnarić Gile iz HPD Petehovac.
  Novi žig planirane obnovljene Riječke planinarske obilaznice, čija je ovo dijelom dionica i dalje nije postavljen (iako je izrađen).
 4. put i dalje nije u HPS registru staza te bi o tome računa morao povesti RPS.


6. Planinarska obilaznica “50 godina PD Tuhobić”

 1. i dalje postoji solidan interes za kupnjom dnevnika obilaznice.
 2. u evidenciji prodanih dnevnika u 2020. je ukupno __ komada
 3. u pregledanim zalihama u prosincu imamo još 45 komada dnevnika (+ 1 kom greškom ovjeren – ostaje za “uzorak” Društvu) i 29 medalja bez plakete.
 4. potrebno je kompletirati preostale medalje sa drvenim plaketama koje treba napraviti.

7. Planinarska obilaznica “Mladi planinar”

 1. i dalje postoji solidan interes za kupnjom dnevnika obilaznice.
 2. u pregledanim zalihama u prosincu potrošeni su svi originalni primjerci dnevnika, osim 1 greškom ovjerenog koji želimo da ostane u PD kao suvenir.
 3. 2 metalne plakete još uvijek su dostupne za planinare čiji dnevnik stigne na ovjeru (ili 1 komad ukoliko želimo da 1 plaketa ostane u PD za suvenir).
 4. obzirom da su plakete “potrošene” – hitno moramo izraditi zamjenske primjerke nagradnih medalja (ili sl.) koje ćemo dijeliti planinarima čiji dnevnici stignu na ovjeru, a u opticaju ih je još priličan broj (nemamo potpunu evidenciju ukupno prodanih dnevnika).

  8. Reizdanje pl. obilaznice “Mladi planinar”

 1. za 2020. godinu planirano reizdanje osvježenog dnevnika obilaznice nije realizirano, te se prebacuje u tekuću.
 2. U međuvremenu zahvaljujući Loreni u Vanji dogovorena je donacija tiskanja 150 primjeraka redizajniranog reizdanja dnevnika „Mladi planinar“.
 3. U tijeku je izrada pokusnih medalja.