SASTANAK IZVRŠNOG ODBORA PD TUHOBIĆ 19. 1. 2022.

Sastanak je održan u prostorijama društva, Delta 5, s početkom u 19,30.

Sastanku su prisustvovali:

članovi i članice IO: Vanja Blažić, Sanja Brnjac, Jadranka Ganić, Lorena Sisso, Nilda Petris, Goran Valičević, Damir Konestra.

Opravdano odsutni: Dejvi Molek (put) Marija Linić (samoizolacija)

Tajnica: Unita Precetti

Pozvane članice: Snježana Horvat, Maja Medica

DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o projektu DAN U PLANINI – posao izvještavanja EACEA

Damir Konestra podnio je izvještaj o završetku projekta DAN U PLANINI. Projekt je polučio sve očekivane ciljeve i jedan koji nije bio planiran, ali je vrlo značajan. Oko 40 učitelja i nastavnika u Italiji, Turskoj i Hrvatskoj (Rijeci) steklo je kompetencije za vođenje izleta s djecom u planinsko okruženje. U Rijeci je kraj projekta obilježen promocijom Priručnika za vođenje izleta s djecom u planine, kao i pratećeg filma uz Priručnik. Isto tako tijekom projekta je realizirana i anketa s oko 200 sudionika na temu organizacije izleta s djecom u planinsko okruženje. I konačno, Hrvatski planinarski Savez je prepoznao značaj projekta, dao pozitivnu recenziju te će svim članicama saveza preporučiti korištenje Priručnika.

 • PD Tuhobić angažiran je u još nekoliko projekata koji su trenutno u procesu evaluacije, a u pripremi je i još jedan Erazmus + projekt koji će biti zgotovljen tijekom ožujka i predan na ocjenjivanje komisiji EACEA

2. Osnivanje JDOO

Radi jednostavnijeg djelovanja u Planinarskom domu, na logorovanjima s djecom, kao i kod složenijih planinarskih izleta (složeni turistički proizvod). Kako u Statutu već postoji odredba o mogućnosti gospodarskog djelovanja, to nema zapreke da se pristupi osnivanju.

Izvršni je odbor, nakon elaboriranja Maje Medice, Snježane Horvat i Damira Konestre, donio odluku da se pristupi registriranju j.d.o.o. koja bi kao djelokrug svoje djelatnosti imala sva navedena područja.

3. Nova obilaznica 

 • do sada realizirana nabavka cijelog niza potrebne opreme: stupovi, obavijesne i putokazne ploče, u izradi su naljepnice, žigovi i dnevnik/karta obilaznice
 • plan daljnjih aktivnosti – upućeni su dopisi društvima čiji pp će se koristiti u sklopu obilaznice – čekaju se odgovori.  Treba postaviti stupove za obavijesne ploče i putokaze. Nužno je dogovoriti s Turističkim zajednicama postavljanje nekih žigova i obavijesnih ploča. Sve to mora biti gotovo do ožujka. Tijekom ožujka i travnja postaviti sve žigove, obavijesne i putokazne ploče na unaprijed pripremljene stupove-mjesta.
 • web stranica će se otvoriti posebno za ovu obilaznicu

4. Priprema Skupštine

Ovisno o covid situaciji odredit će se i datum redovne godišnje skupštine društva. Kao najrealniji datum očekuje se kraj ožujka ili početak travnja kada se skupština, u krajnjoj liniji može održati i na otvorenome.

 • Odsjeci – moraju pripremiti izvještaje za narednu sjednicu IO
 • Nagrade – društvene na potvrdu IO prije dodjele na skupštini, nagrade saveza – prijedlog skupštini na usvajanje
 • Na skupštini održati i tematsku raspravu: ciljevi i pravci daljeg razvoja društva, rekonstrukcija Izvršnog odbora.

5. Razvoj društva – dom (novi, stari)

 • Razgovarano o tezama za tematsku raspravu: što s domom/domovima, razvoj pl. specijalnosti unutar društva, kapaciteti i interesi društva/članova za gradnju i uređenje planinarske infrastrukture (putovi, skloništa, vidikovci, poučne staze), sudjelovanje u projektnim aktivnostima, vlastitima i partnera.

6. Formiranje Veteranske izletničke sekcije

 • Sve jasno, podignuti broj planinara na izletima, povećati broj izleta… Izvršni odbor jednoglasno prihvaća prijedlog o formiranju veteranske sekcije pri Odsjeku za izlete.

7. Razno 

 • Web – informacija oko novog oblikovanja mrežne stranice društva
 • Planinarska škola – prijave su u tijeku – škola će započeti s radom čim se prijavi dovoljan broj ljudi. Prijavni formular je na mrežnoj stranici (web-u).

Sastanak je završio u 20,45

Damir Konestra