REDOVITA IZBORNA SKUPŠTINA PD TUHOBIĆ održana je u srijedu, 23. veljače s početkom u 18,30 sati u dvorani SPK Tuhobić, Zagrebačka 23, Rijeka

Sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

1 – IZBOR RADNIH TIJELA

Presjedništvo: 1. Damir. Konestra, predsjedavajući, 2. Dejvi Molek, 3.

Verifikacijska komisija: Vanja Blažić,   ______________ ,     ________________

Zapisničarka: Ines Srdoč Konestra

Ovjerovitelji zapisnika: Edin Badnjević

2 – IZVJEŠTAJ VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

3 – IZVJEŠTAJI O RADU I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021

4 – DISKUSIJA I RAZRJEŠNICA DOSADAŠNJEM RUKOVODSTVU

Razrješnica!

5 – IZBOR NOVOG PREDSJEDNIKA, TAJNIKA, BLAGAJNIKA

PREDSJENIK: prijedlog: Damir Konestra

TAJNIK: prijedlog: Dejvi Molek

BLAGAJNIK: prijedlog: Vanja Blažić

6 – IZBOR ČLANOVA IZVRŠNOG I NADZORNOG ODBORA

Prijedlog za IZVRŠNI ODBOR:

 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Blagajnica
 • Josip Muškardin – Odsjek za školovanja, pl orijentaciju i penjanje
 • Edin Badnjević – web, mreže, grafika, odnosi s javnošću
 • Anita Rafaj – Odsjek za rad s djecom
 • Sandra Mendrila – Odsjek za izlete
 • Snježana Horvat – Odsjek za projektne aktivnosti
 • _______________- Odsjek za gospodarske djelatnosti

Prijedloga za NADZORNI ODBOR: Sanja Brnjac, Goran Valičević, Jadranka Ganić

 • IZBOR ČLANOVA SUDA ČASTI: Prijedlog: Ivo Marečić, Edi Petris, Zmago Tomažić

8 – PLAN RADA ZA NOVO MANDATNO RAZDOBLJE I ZA 2022.

9 – OSNIVANJE JDOO Jednostavno društvo ograničene odgovornosti)

10 – FINANCIJSKI PLAN ZA 2022 I SMJERNICE ZA 2023

11 – ZAKLJUČENJE RADA SKUPŠTINE

Zapisnik

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1. – IZBOR RADNIH TIJELA – jednoglasno prihvaćeno

Predsjedništvo: Damir. Konestra, predsjedavajući i Dejvi Molek

Verifikacijska komisija: Vanja Blažić

Zapisničarka: Ines Srdoč Konestra

Ovjerovitelji zapisnika: Edin Badnjević

Ad 2 – IZVJEŠTAJ VERIFIKACIJSKE KOMISIJE – Skupštini je prisustvovalo 18 (osamnaest) članova te je konstatirano da su odluke Skupštine pravovaljane jer Statut (Članak 19.) predviđa da broj prisutnih članova 15 minuta nakon planiranog početka Skupštine čini Skupštinu.

Ad. 3 – IZVJEŠTAJI O RADU I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021; predsjedavajući je podsjetio da su izvještaji o radu za proteklo mandatno razdoblje kao i onaj 2021. bili dostupni na mrežnoj stranici Društva. Uputio je prisutne u sadržaj izvještaja o radu te dao pregled financijskoga poslovanja uz napomenu da su rashodi uspješno pokrivani zahvaljujući sredstvima ostvarenima kroz projektnu aktivnost.

Ad 4 – DISKUSIJA I RAZRJEŠNICA DOSADAŠNJEM RUKOVODSTVU – Nakon diskusije

jednoglasno su prihvaćena izvješća i razriješeno je dosadašnje rukovodstvo.

Ad 5 – IZBOR NOVOG PREDSJEDNIKA, TAJNIKA, BLAGAJNIKA, jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi te su izabrani:

PREDSJENIK Damir Konestra

TAJNIK Dejvi Molek

BLAGAJNIK Vanja Blažić

Ad 6 – IZBOR ČLANOVA IZVRŠNOG I NADZORNOG ODBORA

jednoglasno su prihvaćeni članovi IZVRŠNOGA ODBORA:

•          Predsjednik, po funkciji

•          Tajnik, po funkciji

•          Blagajnica, po funkciji

•          Josip Muškardin – Odsjek za školovanje, pl. orijentaciju i penjanje

•          Edin Badnjević – web, mreže, grafika, odnosi s javnošću

•          Anita Rafaj – Odsjek za rad s djecom

•          Sandra Mendrila – Odsjek za izlete

•          Snježana Horvat – Odsjek za projektne aktivnosti

•          Odlučit će se na tematskoj Skupštini o odsjecima – Odsjek za gospodarske djelatnosti

jednoglasno su prihvaćeni članovi NADZORNOGA ODBORA:

•          Sanja Brnjac, Goran Valičević, Jadranka Ganić

Ad 7    IZBOR ČLANOVA SUDA ČASTI, jednoglasno su prihvaćeni članovi SUDA ČASTI:

 • Ivo Marečić, Edi Petris, Zmago Tomažić

Ad 8 PLAN RADA ZA NOVO MANDATNO RAZDOBLJE I ZA 2022. Predsjedavajući je izdvojio najbitnije buduće aktivnosti Društva, kako za 2021., tako i za mandatno razdoblje od 2022 do 2026. nakon diskusije dodana su dva prijedloga te će se dopuniti planovi koji su potom jednoglasno prihvaćeni. (planovi su u privitku Zapisnika)

Ad 9 OSNIVANJE JDOO (Jednostavno društvo ograničene odgovornosti) Predsjedavajući je objasnio potrebu osnivanja JDOO zbog ostvarivanja ciljeva Društva (u skladu sa Statutom), o čemu je raspravljano na Izvršnom odboru koji je podržao osnivanje.

            Prihvaćeno je osnivanje JDOO-a sa 17 glasova (jedan suzdržan)

            Prihvaćen je naziv JDOO-a – Tuhobić sa 16 glasova (dva suzdržana)

Ad 10 . FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I SMJERNICE ZA 2023. – jednoglasno prihvaćeno

11 – ZAKLJUČENJE RADA SKUPŠTINE – Skupština je završila s radom u 20,00 sati