POZIV

na Izvanrednu izbornu skupštinu PD Tuhobić

koja će se održati 22. ožujka 2023. godine, srijeda, s početkom u 19,00 sati

u prostorijama društva.

Prijedlog dnevnog reda:

1. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

– radno predsjedništvo

– verifikacijska komisija

– zapisničar

– ovjerovitelji zapisnika

2. IZVJEŠTAJ VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

3. IZVJEŠTAJ O RADU I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022.

4. DISKUSIJA I RAZRJEŠNICA DOSADAŠNJEM RUKOVODSTVU

5. PRIJEDLOG IZMJENA STATUTA I GLASANJE O IZMJENAMA

6. IZBOR NOVOG RUKOVODSTVA TEMELJEM NOVIH STATUTARNIH ODREDBI

– predsjednika

– potpredsjednika

– tajnika

– blagajnika

– preostalih članova Izvršnog odbora

7. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA I SUDA ČASTI SE NE MIJENJAJU

8. IZGLASAVANJE OSOBA KOJE IMAJU PRAVO ZASTUPANJA DRUŠTVA

9. PLAN RADA ZA 2023. I PERIOD DO 2026.

10. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024.

11. POTVRDA PROČELNIKA ODSJEKA I IMENOVANJE NOVIH PO POTREBI

12. IZBOR DELEGATA ZA SKUPŠTINU RPS-a, TE IZBOR ČLANA ZA IO RPS-a

13. RAZNO

14. ZAKLJUČENJE SKUPŠTINE

Kandidati za Izvršni odbor

Vanja Blažić po funkciji (predsjednica)

Damir KOnestra (po funkciji – potpredsjednik)

Edin Badnjević

Nikša Nenadić

Josip Muškardin

Kandidati za delegate u Skupštini RPS-a

Dejvi Molek – ujedno i kandidat za člana IO RPS-a

Vanja Blažić

Maja Baković

Damir Konestra