ZAPISNIK SA SKUPŠTINE PD TUHOBIĆA

Datum održavanja: 12.10.2022.

Vrijeme održavanja: 19,00 – 21,00

Dnevni red:

1.         Izbor radnih tijela Skupštine (verifikacijska komisija, predsjedništvo i predsjedatelj, zapisničar, ovjerovitelj zapisnika)

2.         Izvješća o radu Odsjeka i projekcija rada svakoga od odjeka za narednih 4 godine. Rasprava o izvještajima i projekcijama s naglaskom na: uloga Odsjeka u razvoju društva

3.         Izbor pročelnika Odsjeka za gospodarstvo

4.         Rasprava o društvenom planinarskom domu/kući. Treba li nam, ako da – gdje, kakav, kako odrediti domarenje…

5.         Financijsko stanje društva s 1. 10. 2022

6.         Određivanje novih cijena u kunama i eurima za 2023 i donošenje odluke.

7.         Prijedlog članova za priznanja HPS-a uz kratko obrazloženje

8.         Podjela Priznanja donijetih 2019. godine za pojedine članove koja nisu uručena zbog covid mjera

9.         Razno

Ad1. Izglasan je slijedeći izbor radnih tijela:

  • Verifikacijska komisija: Sanja Brnjac
  • Predsjedatelj: Damir Konestra
  • Ovjeritelj zapisnika: Edin Badnjević
  • Zapisničar: Snježana Horvat

Ad2.   U drugoj točki dnevnoga reda voditelji odsjeka iznijeli su svoja izvješća te moguće projekcije rada u slijedećem periodu. Svi izvještaji u prilogu. Izvještaj je također podnio i Erasmus projektni tim o dosadašnjem radu s naglaskom da su erasmus projekti korisni za društvo u financijskom dijelu, a ne samo u obrazovnom za sudionike. Skupštini je podnijet i izvještaj o osnivanju i radu nove sekcije Malih planinara.

Ad.3.  Za pročelnika Odsjeka za gospodarstvo predložen je Damir Konestra. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad.4. Damir Konestra iznosi dosadašnju situaciju sa planinarskim domom. Dom Zamost je u funkciji za korištenje do 2026. godine te će se provjeriti mogućnost nastavka ili kupovine istoga s vlasnicima kuće. Ukoliko se nastavi s korištenjem doma u Zamostu bilo bi potrebno natkriti plato srušene gospodarske zgrade  te urediti potkrovlje za još kreveta kako bi se mogao smjestiti veći broj posjetitelja, cca jedan autobus. Vezano uz Crno vrh, Damir Konestra i Joso Muškardin bili su na razgovoru u Delnicama. Potrebno je ponovno pisati zamolbu za najam koja je već dva puta poslana. Rečeno je da se može graditi iznova (stari objekt izgoren) ali da gradnju i sve radove treba izvoditi ovlašteni izvođač radova. Potrebno je formirati ekipu od 12 ljudi koji bi to uredili do 2026. godine.

Također potrebno je dogovoriti način domarenja u domu, moguće po uzoru PD Obruč ili PD Opatija što je zadatak za slijedeći period.

Ad.5. Blagajnica Vanja Blažić podnosi izvješće o financijskom stanju s 1.10.2022. Financijsko stanje je u plusu, djelomice zahvaljujući Erasmus projektima. Obaviještava skupštinu o iznimno visokim računima za struju koji su stigli za Zamost. Predlaže se prebacivanje sa HEP Elektra Zagreb na opskrbu Rijeka ukoliko bude moguće.  Također obaviještava skupštinu da se je broj upisanih članova popeo na 250.

Ad.6.  odluka o određivanju novih cijena u eurima jednoglasno je prihvaćena. Tabela u prilogu.

Ad.7. Damir Konestra iznosi prijedlog članova za priznanje HPSa, brončanu značku: Josip Muškardin, Zmago Tomažić, Ivan Mohač, Sanja Brnjac, Vanja Blažić, Ines Srdoč Konestra, Goran Valičević, Damir Konestra.

Prijedlog je jednoglasno pruhvaćen.

Ad.8.  Damir Konestra uručio je priznanja iz 2019. godine zaslužnim članovima, što je bilo onemogućeno radi covid epidemije.

Ad.9.  Pod točkom razno razgovaralo se je o skloništu Bitorajka. Skupština predlaže da se uputi zahtjev HPSu i RPSu da se Bitorajka stavi pod upravljanje PD Tuhobića. Također da se ponovi upit kako bi dobila prenamjenu iz skloništa u dom.

Skupština je završila s radom u 21,00 sat